SAY:W SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE
Adopted by: POŁAMANY JĘZYK on 2018-02-21 04:24:24Adopt a snowflake!Chienworks*
DorkChat
PushPin Map
The only way!
Dork Store

Just for fun TM
RCHV Video Clipart
Make a Maze
Disgruntled Masses
Praise Chat!
Anagram Dictionary